Soka Gakkai d'Espanya

La Soka Gakkai d'Espanya (SGEs) està inscrita, com a comunitat budista, en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Presidència amb el número 000736-antic 267.

 

Com a entitat pertanyent a la Soka Gakkai, les activitats de la SGEs promouen l'estudi, la pràctica i la difusió de la filosofia humanística del budisme Nichiren. Així mateix, en col·laboració amb altres entitats, individus i institucions, contribueix des d'Espanya a la conscienciació social sobre la importància de la pau i el desarmament; l'educació per al desenvolupament sostenible i l'acció climàtica; l'educació en drets humans; l'ajuda humanitària i la reducció del risc de desastres; i la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona.

 

Es poden consultar els Estatuts de la Soka Gakkai d'Espanya.

 

En l'àmbit estatal, la SGEs és membre de:

Desplaça cap amunt