Soka Gakkai de España

A Soka Gakkai de España (SGEs) está rexistrada, como comunidade budista, no Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Presidencia co número 000736-antigo 267.

 

Como entidade pertencente á Soka Gakkai, as actividades da SGEs promoven o estudo, a práctica e a difusión da filosofía humanística do budismo Nichiren. Así mesmo, en colaboración con outras entidades, individuos e institucións, contribúe dende España á concienciación social acerca da importancia da paz e o desarmamento; a educación para o desenvolvemento sostible e a acción climática; a educación en dereitos humanos; a axuda humanitaria e a redución do risco de desastres; e a igualdade de xénero e o empoderamento da muller.

 

Están dispoñibles para consulta os Estatutos da Soka Gakkai de España.

 

No ámbito estatal, a SGEs é membro de:

Scroll ao inicio